Rašeliniště Skřítek

N.SU.01
Localisation: 49.994761N 17.165278E
Area: 211.579 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 836 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Typické sedlové rašeliniště tundrového typu, většinou porostlé přirozeným smrkovým lesem. Kolem živých jezírek jsou skupiny bříz Betula carpatica a nepůvodní Pinus rotundata.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.358 ha 0.17 2
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.552 ha 0.26 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.301 ha 0.14 3
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13.314 ha 6.29 1.8
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1.376 ha 0.65 1.45
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.529 ha 0.25 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.605 ha 0.29 1.36
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 84.055 ha 39.73 1.45
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.339 ha 2.05 1.61
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2.411 ha 1.14 1.35
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 27.164 ha 12.84 1.32
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.092 ha 2.41 1.28

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2017
Brouci Diacanthous undulatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Oedemera monticola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Quedius fulvicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Dendrophagus crenatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.