Trávní dvůr

N.ZN.02
Localisation: 48.791988N 16.43459E
Area: 399.876 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 174 - 189 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zachovalý fragment lužní krajiny, úsek toku Dyje, síť slepých ramen a tůní obklopených zbytky lužních porostů (tvrdý i měkký luh). Vlhké louky a rozsáhlé rákosiny s odvodňovacími kanály.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 2.093 ha 0.52 2.75
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.081 ha 0.02 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4.721 ha 1.18 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.860 ha 0.47 3.24
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.557 ha 0.14 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 26.605 ha 6.65 2.15
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 4.599 ha 1.15 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 18.768 ha 4.69 1.18
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 1.870 ha 0.47 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 112.530 ha 28.14 2.73
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.702 ha 0.93 2.08
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 5.169 ha 1.29 2.97

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Acupalpus maculatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Pterostichus cursor -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Laelia coenosa bekyně rákosová -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Motýli Leucoma salicis bekyně vrbová -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Motýli Gastropacha quercifolia bourovec ovocný -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Odonestis pruni bourovec švestkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Thaumetopoea processionea bourovčík toulavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 100 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.