Pradědská rašeliniště

R.BR.02
Localisation: 50.068916N 17.238633E
Area: 282.203 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 1000 - 1450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

V rámci vyhlášené rezervace NPR Praděd je několik klasických, od sebe vzdálených rašelinišť (Jezerník, Malý Děd, Pod Májem, Sedlové rašeliniště, Velký Děd). Jejich celková rozloha činí cca 13 ha. Na lokalitách dobře vyvinutá a stabilizovaná společenstva as. Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae a Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi, tj. společenstva typická pro mělké vrchovištní rašeliniště a jejich tůňky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 6.587 ha 2.33 1.23
R1.5 Subalpínská prameniště -- -- 2.626 ha 0.93 1.14
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 86.228 ha 30.56 1.32
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 33.472 ha 11.86 1.4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13.177 ha 4.67 1.04
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.177 ha 0.06 1.16
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 9.946 ha 3.52 1.38
A2.1 Alpínská vřesoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0.434 ha 0.15 1
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 19.040 ha 6.75 1.1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.617 ha 0.57 1.03
A5 Skalní vegetace sudetských karů 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.225 ha 0.43 1
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.895 ha 0.32 1
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.581 ha 1.27 1.67
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.195 ha 0.07 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.529 ha 0.19 1.43
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Cladonia asahinae -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Lišejníky Chaenotheca chrysocephala -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Lecanactis abietina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Lišejníky Koerberiella wimmeriana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Lišejníky Ionaspis lacustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Chaenotheca stemonea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Chaenotheca sphaerocephala -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Lišejníky Chaenotheca brunneola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Lecanora argentata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Hypogymnia vittata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Lišejníky Hypogymnia farinacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Haematomma ochroleucum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Lišejníky Gyalecta kukriensis -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 401 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.