Pradědská rašeliniště

R.BR.02
Localisation: 50.068916N 17.238633E
Area: 282.203 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 1000 - 1450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

V rámci vyhlášené rezervace NPR Praděd je několik klasických, od sebe vzdálených rašelinišť (Jezerník, Malý Děd, Pod Májem, Sedlové rašeliniště, Velký Děd). Jejich celková rozloha činí cca 13 ha. Na lokalitách dobře vyvinutá a stabilizovaná společenstva as. Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae a Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi, tj. společenstva typická pro mělké vrchovištní rašeliniště a jejich tůňky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.617 ha 0.57 1.03
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.895 ha 0.32 1
A2.1 Alpínská vřesoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0.434 ha 0.15 1
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.484 ha 0.17 1
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 1.584 ha 0.56 1.5
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 33.472 ha 11.86 1.4
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.195 ha 0.07 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 86.228 ha 30.56 1.32
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 6.587 ha 2.33 1.23
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.458 ha 0.87 1.15
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 9.946 ha 3.52 1.38
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13.177 ha 4.67 1.04
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.529 ha 0.19 1.43
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 41.901 ha 14.85 1.26
A5 Skalní vegetace sudetských karů 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.225 ha 0.43 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Fuscopannaria praetermissa -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Lišejníky Fuscidea kochiana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Fuscidea austera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Frutidella pullata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Lecanora albula -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Lišejníky Lecanora bicincta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Lišejníky Diplotomma chlorophaeum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Lecanora symmicta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Lecidea silacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Lecidea nylanderi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Lecidea lithophila -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Lecidea leprarioides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Lišejníky Lecidea lapicida -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Lecidea confluens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 401 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.