Pstruží potok

R.BR.06
Localisation: 49.948678N 17.218058E
Area: 56.292 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 600 - 730 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašelinné louky s výskytem chráněných a ohrožených mokřadních druhů, křoviny s vrbou nachovou, v. pětimužnou, v. popelavou a v. ušatou. Převládají ostřicové louky, okrajově olšiny a rákosina, lokalita navazuje na podmáčené rašelinné smrčiny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.641 ha 1.14 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.809 ha 3.21 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.133 ha 2.01 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.712 ha 3.04 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 35.821 ha 63.63 1.24

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Abdera affinis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Ipidia binotata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Stenus nitidiusculus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Rhizophagus cribratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Rabocerus gabrieli -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Quedius maurus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Pteroloma forsstromii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Protapion interjectum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Platycis cosnardi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Phyllotreta flexuosa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Melandrya caraboides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 93 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.