Volešek

R.CB.06
Localisation: 49.060106N 14.319601E
Area: 143.620 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SPA
Altitude: 388 - 393 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Velký rybník v intenzivně využívané kulturní krajině s malými litorálními porosty a ostrovem zarostlým vrbami.

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2016
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 87 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.