Rameno u Stříbrného rybníka

R.HK.05
Localisation: 50.208524N 15.887857E
Area: 14.854 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI
Altitude: 231 - 232 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Slepé rameno Orlice protékané Stříbrným potokem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.644 ha 4.34 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.381 ha 2.57 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.130 ha 0.87 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.049 ha 7.06 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.242 ha 1.63 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.859 ha 5.79 2.28
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.319 ha 2.14 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.483 ha 3.25 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.881 ha 5.93 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.105 ha 0.7 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Acorus calamus puškvorec obecný -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Satyrium w-album ostruháček jilmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Veronica maritima rozrazil dlouholistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Syringa vulgaris šeřík obecný -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Saponaria officinalis mydlice lékařská -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Ribes rubrum rybíz červený -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2014
Cévnaté rostliny Erodium cicutarium pumpava obecná -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Erigeron annuus turan roční -- -- -- GL, inv 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 31 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.