Jinolické rybníky

R.JC.01
Localisation: 50.485629N 15.299679E
Area: 141.910 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond system
The degree of protection: PLA, NM
Altitude: 290 - 411 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků s rašeliništěm Libunec.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.859 ha 2.01 2.71
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.344 ha 0.24 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 19.047 ha 13.42 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.109 ha 0.08 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.706 ha 2.61 3.09
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.804 ha 1.27 1.84
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.576 ha 1.82 2.26
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1.566 ha 1.1 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.699 ha 0.49 1.75
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4.919 ha 3.47 1.18
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.521 ha 1.78 1.8
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.134 ha 0.8 2.29
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 18.848 ha 13.28 2.54
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.502 ha 0.35 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.101 ha 0.07 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Brouci Orchestes betuleti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Omiamima mollina -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cryptocephalus parvulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Tasgius morsitans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Brouci Coraebus elatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Cassida leucanthemi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Carabus ulrichii ulrichii -- Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 124 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.