Kaproun

R.JH.12
Localisation: 49.080576N 15.189991E
Area: 4.645 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NNM
Altitude: 679 - 685 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mozaika prameništní, luční a rašeliništní vegetace nad severním břehem malého mezotrofního rybníčku se společenstvy sv. Caricion fuscae, C. rostratae, Sphagno-Caricion canescentis, Molinion, Violion caninae a Sparganio-Glycerion. Luční a rašeliništní vegetace zčásti degradována v důsledku odvodnění okolí.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.653 ha 14.05 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.040 ha 0.85 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.948 ha 41.94 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.118 ha 2.54 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2013
Brouci Hydroporus longicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Mycena pseudocorticola helmovka koromilná -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2013
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Typhula erythropus paluška červenonohá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Houby Cortinarius tubarius pavučinec mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.