Na oklice

R.JI.04
Localisation: 49.402748N 15.394476E
Area: 39.311 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 648 - 655 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex prameništního rašeliniště na evropském rozvodí. Rašelinné louky na mírném jižním svahu v široké horní části údolí a přilehlé vřesovištní pastviště. Porosty blízké sv. Caricion demissae, Chrysohypno-Trichophoretum alpini, Eriophorion gracilis, Sphagno recurvi-Caricion canescentis, Caricion fuscae a Violion caninae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.128 ha 0.32 1.57
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.069 ha 0.18 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.636 ha 1.62 2.1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.881 ha 2.24 1.65
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.838 ha 7.22 2.9
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 8.321 ha 21.17 1.57
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.697 ha 4.32 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.079 ha 0.2 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.706 ha 1.79 3.54
T8.2A Sekundární podhorská a horská vřesoviště s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 5.940 ha 15.11 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.252 ha 0.64 2.26
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.102 ha 15.52 1.78
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.246 ha 0.63 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Meesia triquetra poparka třířadá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Acorus calamus puškvorec obecný -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2, inv 2015
Motýli Orthonama vittata píďalka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Galinsoga quadriradiata pěťour srstnatý -- -- -- BL3, inv 2015
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2015
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 60 - 75 of 142 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.