Hojkovské rašeliniště

R.JI.07
Localisation: 49.383324N 15.412028E
Area: 27.074 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NNM
Altitude: 646 - 685 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zbytek rašeliniště s tůňkami po těžbě (ukončena 1935) zarostlými náletem dřevin. Hlavním motivem ochrany je rozsáhlý porost třtiny nachové zprohýbané a ďáblíku bahenního.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.906 ha 3.35 3.95
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.212 ha 0.78 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.393 ha 5.14 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.518 ha 1.91 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.071 ha 0.26 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.971 ha 3.59 2.32
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.427 ha 12.66 3.38
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.535 ha 5.67 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.720 ha 6.35 2.1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Adrastus limbatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Badister peltatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Hoplia praticola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Orchestes betuleti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Orchestes calceatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Oulema septentrionis -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2013
Brouci Polydrusus corruscus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Rhizophagus nitidulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Syntomium aeneum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Houby Phyllotopsis nidulans hlíva hnízdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 43 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.