Bačovské lesy

R.KO.02
Localisation: 50.086822N 15.209335E
Area: 52.361 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
canal, ditch
fishpond
Altitude: 186 - 196 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedná se o umělé výsadby, převážně stejnověké monokultury (listnaté i jehličnaté, často s bohatým keřovým patrem). Zbytky slatinné flóry se nacházejí zejména tam, kde je stromové patro řídké, na lesních světlinách, pasekách, nepříliš frekventovaných cestách a zejména v odvodňovacích příkopech.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.022 ha 0.04 2.47
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.123 ha 0.23 2.04
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 41.444 ha 79.15 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.306 ha 0.58 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.005 ha 0.01 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.