Bílá strž

R.KT.04
Localisation: 49.186744N 13.150324E
Area: 146.144 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 750 - 1237 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rezervace v údolí Bílého potoka s vodopádem vysokým 14,5 m. V horní části peřejí se nacházejí obří hrnce ve svoru. Lesní porosty jsou převážně jedlobukosmrkové, zčásti také jeřábové smrčiny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 62.053 ha 42.46 1.49
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 65.096 ha 44.54 2.64
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.006 ha 3.43 2.06
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.543 ha 0.37 1.06

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Lecanora swartzii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Loxospora elatina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Miriquidica nigroleprosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Miriquidica leucophaea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Micarea pycnidiophora -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Micarea myriocarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Micarea hedlundii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Micarea deminuta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Micarea adnata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Lopadium disciforme -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Mycoblastus sanguinarius -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Lepraria umbricola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lepraria crassissima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 99 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.