V Morávkách (V Morávkách u Loužné)

R.KT.09
Localisation: 49.388847N 13.585E
Area: 7.777 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
canal, ditch
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 538 - 545 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vlastní území je bývalá pastvina.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.204 ha 2.63 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.911 ha 11.72 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.367 ha 17.58 1.51
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.181 ha 28.05 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Phengaris alcon f. alcon modrásek hořcový pravý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.