Rudné

R.KV.04
Localisation: 50.360178N 12.671144E
Area: 102.744 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI
Altitude: 741 - 877 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Svahové rašeliniště a zrašelinělé neobhospodařované louky v Krušných horách.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.052 ha 0.05 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.166 ha 0.16 2.13
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.178 ha 0.17 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.396 ha 0.39 1.78
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.732 ha 0.71 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.589 ha 1.55 1.01
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6.229 ha 6.06 1.15
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 6.656 ha 6.48 1.54
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6.676 ha 6.5 1.6
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 8.862 ha 8.63 1.26
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10.720 ha 10.43 1.3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 26.468 ha 25.76 2.01

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Dactylorhiza maculata prstnatec plamatý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vážky Orthetrum coerulescens vážka žlutoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2021

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.