Černý rybník (Heide am Schwarzen Teich, Göhrner Heide)

R.MO.01
Localisation: 50.653275N 13.521663E
Area: 88.275 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SPA, NR
Altitude: 787 - 832 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašeliniště s klečovým porostem leží SZ od obce Klíny. V současné době nejzachovalejší rašeliniště mosteckého okresu s různými typy vod. Hydrologicky, botanicky i faunisticky významné vrchoviště rozvodného typu s výraznými horizonty rašelin.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.001 ha -- 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.837 ha 0.95 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.019 ha 0.02 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13.530 ha 15.33 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.239 ha 0.27 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 10.792 ha 12.23 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6.239 ha 7.07 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.120 ha 0.14 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 8.094 ha 9.17 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Lyrurus tetrix tetřívek obecný Silně ohrožený ČR, BD II Ohrožený (EN) -- 2017
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.