Kopičácký a Dlouhopolský rybník

R.NB.01
Localisation: 50.167181N 15.320774E
Area: 69.413 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
The degree of protection: SCI, NNM, SPA
Altitude: 228 - 244 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Dva rybníky obklopené pěchavovými slatinnými loukami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.192 ha 0.28 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 24.753 ha 35.66 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.442 ha 0.64 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.009 ha 0.01 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10.549 ha 15.2 1.19
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 2.978 ha 4.29 2.21
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 8.432 ha 12.15 3.25
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.069 ha 0.1 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.868 ha 1.25 4
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 5.344 ha 7.7 2.12

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Houby Panaeolus cinctulus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Platanthera sp. -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Platanthera × hybrida -- Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. mamillata bahnička bradavkatá pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Adonis aestivalis hlaváček letní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 161 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.