Slatinná louka u Velenky

R.NB.03
Localisation: 50.152974N 14.902483E
Area: 5.841 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 185 - 189 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Malý zbytek odvodněné polabské slatinné louky. Bohatá entomofauna.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.061 ha 18.16 1.03
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.006 ha 0.1 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Lathyrus palustris hrachor bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Dianthus superbus hvozdík pyšný Silně ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Dianthus superbus subsp. superbus hvozdík pyšný pravý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Scirpoides holoschoenus kamýšek obecný -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Thesium ebracteatum lněnka bezlistenná Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Asperula tinctoria mařinka barvířská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Gladiolus palustris mečík bahenní Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Sesleria uliginosa pěchava slatinná Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea subsp. conopsea pětiprstka žežulník pravá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.