Nemilany

R.OL.12
Localisation: 49.558592N 17.240427E
Area: 11.929 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
Altitude: 207 - 225 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.256 ha 2.14 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.623 ha 5.23 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.