Strážný – Pod obecním lesem

R.PT.04
Localisation: 48.904214N 13.712398E
Area: 10.042 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NP, SPA, NM
Altitude: 826 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mezofytní a mezohygrofytní louka s mozaikou společenstev sv. Polygono-Trisetion, Calthion, Caricion fuscae a Violion caninae s největší jihočeskou populací šafránu bělostného.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 2.865 ha 28.53 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.686 ha 6.83 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.743 ha 7.4 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.224 ha 42.07 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2021
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2021
Cévnaté rostliny Crocus albiflorus šafrán bělokvětý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.