Berounka (Chrást – Račice)

R.RA.02
Localisation: 49.910392N 13.531917E
Area: 1 029.190 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA, NM, NR
Altitude: 227 - 369 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přírodní nebo jen mírně upravená řeka v údolí bez negativního antropického ovlivnění, s břehovými porosty a tůněmi, silně zarostlá vodními makrofyty (zvl. v úseku Chrást – Skryje).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 25.106 ha 2.44 2.49
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3.474 ha 0.34 1.9
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 33.368 ha 3.24 1.11
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.028 ha -- 2
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.178 ha 0.02 1.47
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.425 ha 0.24 1.99
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 65.425 ha 6.36 2.87
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.444 ha 0.04 2
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.000 ha -- 2
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.017 ha -- 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 7.501 ha 0.73 2.04
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 8.234 ha 0.8 2.56
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 12.893 ha 1.25 1.73
M1.4 Říční rákosiny -- -- 43.389 ha 4.22 2.56
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.264 ha 0.03 1.26
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 45 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2018
Lišejníky Rhizocarpon furfurosum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Lišejníky Leprocaulon microscopicum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Lepraria nivalis -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Lepraria crassissima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Lecanora epanora -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Lišejníky Caloplaca chrysodeta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Bacidina arnoldiana -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Brouci Melanotus crassicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 227 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.