Jelení lázeň

R.RK.05
Localisation: 50.311394N 16.398814E
Area: 2.018 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 1050 - 1050 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašeliniště na hřebeni Orlických hor mezi Velkou a Malou Deštnou (cca 1 050 m n. m.) s centrálním kolkem. Společenstva Scheuchzerio-Caricetea fuscae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.939 ha 46.53 4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.540 ha 26.74 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.540 ha 26.74 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2021
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Calypogeia fissa kryjnice zaříznutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2018
Motýli Coranarta cordigera můra vlochyňová -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Lišejníky Frutidella pullata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Gnaphalium norvegicum protěž norská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.