Jelení lázeň

R.RK.05
Localisation: 50.311394N 16.398814E
Area: 2.018 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 1050 - 1050 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašeliniště na hřebeni Orlických hor mezi Velkou a Malou Deštnou (cca 1 050 m n. m.) s centrálním kolkem. Společenstva Scheuchzerio-Caricetea fuscae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.939 ha 46.53 4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.540 ha 26.74 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.540 ha 26.74 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Gnaphalium norvegicum protěž norská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum centrale rašeliník středový -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2018
Savci Sorex alpinus rejsek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Salix silesiaca vrba slezská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
First 1 2 3 4 Last Showing: 30 - 45 of 46 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.