V rašelinách

R.SO.02
Localisation: 50.261697N 12.514818E
Area: 35.126 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Altitude: 650 - 676 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašelinný bor (prameniště bezejmenného potoka) s výskytem hybridního roje Pinus sylvestris a Pinus uncinata.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6.328 ha 18.01 1.79
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 11.435 ha 32.55 1.88
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 0.040 ha 0.11 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.165 ha 0.47 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.673 ha 27.54 2.87
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.219 ha 0.62 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.024 ha 0.07 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2019

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.