Borkovická blata

R.TA.01
Localisation: 49.238945N 14.622505E
Area: 118.547 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
canal, ditch
The degree of protection: SCI, NM, NR
Altitude: 424 - 425 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Plošně rozsáhlý zachovaný zbytek blatkových borů (as. Pino rotundatae-Sphagnetum) s částečně dochovanou zonací přes rašelinné bory (as. Vaccinio uliginosi-Pinetum) k podmáčeným smrčinám na severozápadním okraji rašeliniště. Východní část na kdysi ručně borkované ploše s cennými společenstvy rašelinného bezlesí (as. Sphagnion medii, Sphagno-Caricion canescentis). Na jihozápadní straně dochovaných blatkových borů přiléhají plochy po skončené strojní těžbě rašeliny, jejichž část v posledních letech velmi dobře regeneruje a vznikají zde přirozené mokřady s otevřenými vodními plochami, s porosty ostřic a rákosu, na otevřených vlhkých plochách rašeliny s nezapojenou vegetací se masově vyskytuje rosnatka okrouhlolistá.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.156 ha 0.98 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.529 ha 2.13 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.013 ha 0.01 4
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.219 ha 0.18 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.142 ha 0.12 1.04
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 26.729 ha 22.55 2.57
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.020 ha 0.02 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.904 ha 1.61 2.5
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.334 ha 0.28 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.413 ha 0.35 1.1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.037 ha 0.03 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 18.371 ha 15.5 1.91
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 28.421 ha 23.97 2.89

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carduus nutans bodlák nicí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Leonurus cardiaca buřina srdečník pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 113 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.