Borkovická blata

R.TA.01
Localisation: 49.238945N 14.622505E
Area: 118.547 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
canal, ditch
The degree of protection: SCI, NM, NR
Altitude: 424 - 425 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Plošně rozsáhlý zachovaný zbytek blatkových borů (as. Pino rotundatae-Sphagnetum) s částečně dochovanou zonací přes rašelinné bory (as. Vaccinio uliginosi-Pinetum) k podmáčeným smrčinám na severozápadním okraji rašeliniště. Východní část na kdysi ručně borkované ploše s cennými společenstvy rašelinného bezlesí (as. Sphagnion medii, Sphagno-Caricion canescentis). Na jihozápadní straně dochovaných blatkových borů přiléhají plochy po skončené strojní těžbě rašeliny, jejichž část v posledních letech velmi dobře regeneruje a vznikají zde přirozené mokřady s otevřenými vodními plochami, s porosty ostřic a rákosu, na otevřených vlhkých plochách rašeliny s nezapojenou vegetací se masově vyskytuje rosnatka okrouhlolistá.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 28.421 ha 23.97 2.89
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 18.371 ha 15.5 1.91
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.037 ha 0.03 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.413 ha 0.35 1.1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.334 ha 0.28 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.904 ha 1.61 2.5
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.020 ha 0.02 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 26.729 ha 22.55 2.57
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.142 ha 0.12 1.04
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.219 ha 0.18 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.013 ha 0.01 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.529 ha 2.13 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.156 ha 0.98 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Motýli Lithophane lamda dřevobarvec vlochyňový -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův -- -- -- GL 2013
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Galega officinalis jestřabina lékařská -- -- Téměř ohrožený (NT) BL2 2013
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2013
Ptáci Asio flammeus kalous pustovka Silně ohrožený BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Dryopteris cristata kapraď hřebenitá Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Dryopteris expansa kapraď podobná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 113 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.