Farské bažiny

R.TC.07
Localisation: 49.743104N 12.49642E
Area: 33.021 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 701 - 756 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Typické rašeliniště s pěkným porostem borovice blatky. Vtroušen smrk, v okrajových částech jedle, borovice, buk, bříza a jeřáb.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 3.789 ha 11.47 1.96
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 24.638 ha 74.61 2.37

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2017
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2013
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2013
Brouci Carabus problematicus problematicus -- Ohrožený -- -- -- 2020
Lišejníky Cladonia merochlorophaea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Lišejníky Parmelia ernstiae -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 98 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.