Opatovské zákopy

R.TR.04
Localisation: 49.197356N 15.644224E
Area: 30.586 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 635 - 649 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašelinné louky a prameniště s významnou květenou.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.595 ha 1.94 1.65
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.403 ha 1.32 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.081 ha 6.8 1.93
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.407 ha 7.87 1.8
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.232 ha 7.3 1.51
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.266 ha 0.87 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Brouci Aphanisticus pusillus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Paraphotistus impressus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cryptocephalus exiguus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Nesovitrea petronella blyštivka skleněná -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Blanokřídlí Microdynerus exilis hrnčířka větší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Phymatopus hecta hrotnokřídlec lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Cnidium dubium jarva žilnatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 70 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.