Pod Hákovským vrchem

R.VS.14
Localisation: 49.419812N 18.247518E
Area: 5.546 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA
Altitude: 600 - 681 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Svahová prameniště, rašelinné louky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.144 ha 2.6 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.126 ha 2.28 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.624 ha 47.32 2.03
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.151 ha 2.73 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.000 ha -- 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.151 ha 2.71 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.