Žďárecká slať

Šumava peatlands

RS01.08
Localisation: 48.941998N 13.638944E
Area: 69.237 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 980 - 1000 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Horské vrchoviště se souvislými “klečovými“ porosty (Sphagno magellanici-Pinetum mugo) s přechody k podmáčeným rašelinným smrčinám na okrajích. V laggu a podél potoka v západní části ostřicová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis, ve šlencích Leuco-Scheuchzerion. Směrem na jih a jihozápad navazují cenné rozsáhlé rašelinné louky (Caricion fuscae) a nevyužívané pastviny (Polygono-Trisetion, Violion caninae).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 15.586 ha 22.51 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.059 ha 0.09 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 2.342 ha 3.38 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 5.927 ha 8.56 2.53
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 11.983 ha 17.31 1.35
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 14.480 ha 20.91 2.7
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.445 ha 3.53 2.37
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 3.441 ha 4.97 1.23
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.241 ha 6.13 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.827 ha 4.08 1.5
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 2.380 ha 3.44 1.39

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2014
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.