Červené blato

Třeboň peatlands

RS08.01
Localisation: 48.867322N 14.803444E
Area: 349.673 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR
Altitude: 459 - 479 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé lesní pánevní rašeliniště porostlé blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, s charakteristickou zonací přes rašelinné bory Vaccinio uliginosi-Pinetum k obvodovým podmáčeným smrčinám. V minulosti vytěžená část rašeliniště úspěšně regeneruje (Sphagnion medii, Leuco-Scheuchzerion). V podrostu blatkových a rašelinných borů souvislé bohaté porosty rojovníku bahenního. Ve starých těžebních jamách řada významných zástupců vyšších i nižších rostlin. Lokalita je ceněna především pro unikátní a mimořádnou bohatost arachno- a entomofauny, které jsou zde zastoupeny i řadou reliktních a endemických druhů a poddruhů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 80.779 ha 23.1 1.05
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 43.187 ha 12.35 1.85
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 195.158 ha 55.81 1.61
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 7.640 ha 2.18 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ampedus tristis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Stenagostus rufus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Anisotoma axillaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Uloma rufa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 65 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.