Jelení rašeliniště (Blauhutheide, Grosse Heide, Boleboř)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.11
Localisation: 50.559952N 13.386869E
Area: 72.541 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SPA
Altitude: 832 - 859 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Klečový porost a zbytky smrčiny, mnoho vodních ploch různých typů. Leží V silnice Boleboř – Kalek.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1.254 ha 1.73 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.424 ha 0.58 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.259 ha 0.36 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6.033 ha 8.32 1.75
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9.342 ha 12.88 2.5
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.480 ha 2.04 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 20.054 ha 27.65 1.72
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 1.037 ha 1.43 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 3.933 ha 5.42 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.408 ha 0.56 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Alnus alnobetula olše zelená -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.