Na červeném blátě (Halžské rašeliniště, Horní Halže, Muthütte)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.14
Localisation: 50.425784N 13.079838E
Area: 301.329 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 734 - 912 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozvodnicové vrchoviště odvodňované Z do Černého potoka, SV do Hamerského potoka. Lokalita má dvě části spojené asi 100 m dlouhou a 200 m širokou šíjí. Západní část převážně s klečovým porostem, který zasahuje i do východní části, kde jsou jen zbytky odumřelé smrčiny – na holých místech dnes vřesoviště. Lokalita protkána odvodňovacími kanály.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.980 ha 0.99 4
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 50.554 ha 16.78 2.06
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 2.368 ha 0.79 3.16
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.037 ha 0.01 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 60.803 ha 20.18 3.89
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 8.559 ha 2.84 1.51
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.341 ha 0.45 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.213 ha 0.73 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 34.644 ha 11.5 1.31

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Orthotrichum affine var. bohemicum -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Hyoscyamus niger blín černý pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Eriogaster lanestris bourovec březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Trichiura crataegi bourovec hlohový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 87 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.