Horská louka u Háje

Krušnohorské Mountains mires

RS12.15
Localisation: 50.406006N 13.007463E
Area: 26.138 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 926 - 967 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

botanicky významný

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.043 ha 0.16 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.725 ha 2.77 3.54
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.457 ha 5.57 3.66
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.531 ha 13.51 1.1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8.307 ha 31.78 2.89
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.523 ha 17.3 1.14
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4.021 ha 15.38 1.9
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.007 ha 0.03 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.122 ha 8.12 2.07

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Tayloria tenuis mrvenka štíhlá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Achlya flavicornis můřice jarní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Falcaria lacertinaria srpokřídlec březový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 76 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.