Grünwaldské vřesoviště (Oldříšské vřesoviště)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.19
Localisation: 50.689319N 13.672077E
Area: 395.298 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 790 - 863 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

krajinně ekologicky a botanicky významný, ornitologický význam

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.555 ha 0.14 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.968 ha 0.24 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 22.100 ha 5.59 2.45
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 53.460 ha 13.52 2.12
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 26.751 ha 6.77 2.23
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 28.134 ha 7.12 2.09
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 10.054 ha 2.54 1.9
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8.376 ha 2.12 2.01
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 1.503 ha 0.38 1.01
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 49.676 ha 12.57 2.44
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.991 ha 1.01 3.68

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Liotrichus affinis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 122 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.